Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5417 Salangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5417 SalangentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5417 SalangenVegnett_uten_flate3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenvegavgrensningVegnett8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenvegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenvegMedium24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil