Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5418 Målselv

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5418 MålselvbygningDyrkamark21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5418 MålselvbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvbygningVann0 HTML-Rapport
5418 MålselvbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvannenBygningStor61 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvbygningTiltak0 HTML-Rapport
5418 MålselvbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvbygningslinjerBygning29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil