Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5418 Målselv

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5418 MålselvtraktorvegOverlapperVeg6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvVegnett_uten_flate42 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvvegavgrensningVegnett27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvvegnettVegref12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5418 MålselvvegMedium64 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil