Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5419 Sørreisa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5419 SørreisabygningDyrkamark14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5419 SørreisabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5419 SørreisabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5419 SørreisabygningVann0 HTML-Rapport
5419 SørreisabygningspunktAnnenBygning23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5419 SørreisaannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5419 SørreisabygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5419 SørreisabygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5419 SørreisabygningslinjerBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil