Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5420 Dyrøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5420 DyrøybygningDyrkamark7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5420 DyrøybygningVeg0 HTML-Rapport
5420 DyrøybygningVann0 HTML-Rapport
5420 DyrøybygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøyannenBygningStor6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøybygningTiltak0 HTML-Rapport
5420 DyrøybygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøybygningslinjerBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil