FDV-årsrapport 2022 for 5420 Dyrøy

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
FKB-AR5Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ArealbrukLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BaneLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygnAnleggLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-HøydekurveLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LufthavnLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-NaturinfoLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ServituttLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TiltakLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TraktorvegStiLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VannLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegnettLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve00
FKB-Arealbruk1050
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg34340
FKB-Ledning58890
FKB-Ledningva210
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo3210
FKB-Tiltak00
FKB-Traktorvegsti17661
FKB-Servitutt00
FKB-Vann112230
FKB-Veg97970
FKB-Ar5390540
FKB-Bygning205590

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR5429129441
FKB-Arealbruk184410
FKB-Bane0000
FKB-BygnAnlegg1565143752
FKB-Bygning47302371374
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning4591605860
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn1290
FKB-Naturinfo18451491764
FKB-Tiltak0000
FKB-TraktorvegSti6911139384
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann124116122324668
FKB-Veg6622987086370

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune0000
Kartverket35130273095057605
Nibio429129441
SVV0000
Fylkeskommune0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai7000602015
2 - Sept70006023146
3 - Des7000602722

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai002002
2 - Sept002002
3 - Des002002

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt00
Reguleringsplan - planforslag10
Kommuneplan - vedtatt00
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt00
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Manuelle leveranser av plandata til Norge digitalt arealplankartdatabase

Antall transaksjoner/leveranser og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan0000
RegplanForslag0000
Kommplan132300
KommplanForslag175600

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.