Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5420 Dyrøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5420 DyrøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5420 DyrøyVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøyvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøyvegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5420 DyrøyvegMedium9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil