Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5421 Senja

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5421 SenjabygningDyrkamark130 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningVann11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningspunktAnnenBygning100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjaannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningTiltak80 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningspunktBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5421 SenjabygningslinjerBygning51 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil