Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5422 Balsfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5422 BalsfjordbygningDyrkamark111 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5422 BalsfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5422 BalsfjordbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5422 BalsfjordbygningVann0 HTML-Rapport
5422 BalsfjordbygningspunktAnnenBygning97 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5422 BalsfjordannenBygningStor21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5422 BalsfjordbygningTiltak34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5422 BalsfjordbygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5422 BalsfjordbygningslinjerBygning58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil