Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5423 Karlsøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5423 KarlsøybygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøyannenBygningStor12 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningTiltak10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøybygningslinjerBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil