Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5423 Karlsøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5423 KarlsøytraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5423 KarlsøyVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5423 KarlsøyvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5423 KarlsøyvegnettVegref0 HTML-Rapport
5423 KarlsøyvegMedium32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil