Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5424 Lyngen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5424 LyngenbygningDyrkamark59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5424 LyngenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5424 LyngenbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5424 LyngenbygningVann0 HTML-Rapport
5424 LyngenbygningspunktAnnenBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5424 LyngenannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5424 LyngenbygningTiltak0 HTML-Rapport
5424 LyngenbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5424 LyngenbygningslinjerBygning48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil