Traktorveger i fkb-traktorvegsti som overlapper veger i vegnettet(nvdb) i 5424 Lyngen

Avviket skyldes enten feilregistrering i FKB-TraktorvegSti eller ev. i vegnettet (NVDB)

Avvik funnet ved konsistenskontroll traktorvegOverlapperVeg for kommunenr 5424 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5424_traktorvegOverlapperVeg.zip

KommuneLokalIdTypevegPosisjonWMS-bilde
5424 Lyngen9b0310e5-e70c-4485-955c-02f0036fa46ftraktorvegN: 7742896.97, Ø: 688073.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen64d4b18b-b18d-42d7-a068-98862d23809btraktorvegN: 7722768.13, Ø: 703978.11Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket