Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 5424 Lyngen

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 5424 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5424_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
5424 Lyngen860e7bcb-9211-4f23-ac24-d9060cc9f0e5iLuftTN: 7753108.48, Ø: 693218.36Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngeneed35016-5000-4fdb-aa66-139f97ceb59diLuftTN: 7741312.58, Ø: 685719.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen6650812c-0bac-4883-952d-2ec6cc9229b3iLuftTN: 7762007.21, Ø: 698160.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngenbc94e249-f8c2-4d05-8caf-cd7d875c4ce0iLuftTN: 7768428.11, Ø: 699426.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngencaea1a30-2c19-455b-a78b-a0554b8114fdiLuftTN: 7730483.24, Ø: 704530.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen8b0d4878-e6e2-4b07-a974-bd8b8823c331iLuftTN: 7736279.12, Ø: 704301.67Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen9dd9eb4b-89a6-45b8-8f8a-8d7e69069556underTerrengetTN: 7716446.20, Ø: 702250.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen9dd9eb4b-89a6-45b8-8f8a-8d7e69069556underTerrengetTN: 7713320.87, Ø: 701919.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen9dd9eb4b-89a6-45b8-8f8a-8d7e69069556underTerrengetTN: 7713267.41, Ø: 701938.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen9dd9eb4b-89a6-45b8-8f8a-8d7e69069556underTerrengetTN: 7713850.22, Ø: 701811.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngen154fe683-ebee-4eba-9a95-edd5843ed4aeiLuftTN: 7712206.73, Ø: 701785.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5424 Lyngenb7d313eb-2d0a-4b79-bbe2-490020301561iLuftTN: 7712260.35, Ø: 701782.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket