Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende vegreferanse som underliggende vegnett i 5424 Lyngen

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegnettVegref for kommunenr 5424 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5424_vegnettVegref.zip

KommuneLokalIdVbase VegkategoriVbase VegnummerVbase mediumVegflate vegkategoriVegflate vegnummerVegflate mediumLengdePosisjonWMS-bilde
5424 Lyngen415c92e4-22de-49fe-bf9c-352cb4d7c912F868None1002KT12.65N: 7725603.80, Ø: 703189.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket