Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5425 Storfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5425 StorfjordbygningDyrkamark17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5425 StorfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5425 StorfjordbygningVeg0 HTML-Rapport
5425 StorfjordbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5425 StorfjordbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5425 StorfjordannenBygningStor23 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5425 StorfjordbygningTiltak0 HTML-Rapport
5425 StorfjordbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5425 StorfjordbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil