Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5426 Kåfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5426 KåfjordbygningDyrkamark53 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5426 KåfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5426 KåfjordbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5426 KåfjordbygningVann0 HTML-Rapport
5426 KåfjordbygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5426 KåfjordannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5426 KåfjordbygningTiltak17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5426 KåfjordbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5426 KåfjordbygningslinjerBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil