Store annenbygning-flater i 5426 Kåfjord

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 5426 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5426_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
5426 Kåfjord4b6479c5-235c-47cb-a051-1aaa789f34b7666.33N: 7722326.06, Ø: 715107.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord521d2d1a-9ab9-4343-8c56-8e99db322646364.57N: 7724746.52, Ø: 715985.32Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord835b7539-c3c2-45c5-a815-b8943cc1aeec311.15N: 7724613.02, Ø: 715960.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordea38d3df-950c-4af7-81b3-b9c91acba45e218.86N: 7716084.42, Ø: 732088.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket