Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 5426 Kåfjord

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 5426 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5426_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
5426 Kåfjord291b8cbe-4151-44b0-9d4a-649fbfa6ada230086631321FA111N: 7731124.15, Ø: 715599.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord2782449d-d437-466c-b95a-9fd7c76d001730083420221FA111N: 7723760.00, Ø: 716036.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord70bc6884-1813-4cb6-8bbb-04b279b1206519209942021TB111N: 7717559.00, Ø: 731651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordfb4dc8b2-a900-4fed-9dc4-29e7886d377519210038021TB111N: 7718546.00, Ø: 730720.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord4d91390a-199a-4ded-8d5b-46d43b8d642c19208983221TB113N: 7727324.00, Ø: 717804.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord7065e9e8-4952-4b39-ae66-40a311756c5b14078784121TB113N: 7732156.00, Ø: 713617.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordce14f1a9-3952-42e2-a36d-5ade3a9204dc19207057021TB161N: 7714079.00, Ø: 717154.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordddf99032-b752-4e58-b02d-7ee5b107146219207193321TB161N: 7715875.00, Ø: 716522.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord43355ca3-4340-43ca-839a-0a849b122f5330066726021FA171N: 7712658.00, Ø: 717920.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord959e1b75-ce67-499c-828d-0242c6dad17814078709421TB172N: 7719144.00, Ø: 729887.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordcbca3712-af51-49b4-8abb-6c0fa2bd366c19210367321TB172N: 7719917.00, Ø: 728051.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord304148e2-1087-4c1b-9e9b-00f3de0d3e5919208537321TB181N: 7748137.00, Ø: 711710.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord6a6f0843-45a7-4cc7-bc3d-47dd8a175ef119210001121TB181N: 7718479.00, Ø: 731080.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord4bba32d6-7da6-48a6-8c01-c89b1d6be39119209377521TB181N: 7720027.00, Ø: 728045.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord5069beb8-cd3a-4188-839e-4f53719a3f2419208874721TB181N: 7723186.00, Ø: 721951.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordd301b7ea-905a-4d07-99f9-12247eb6cf6c19208682521TB181N: 7745688.00, Ø: 713335.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord87830962-4f60-4a8b-9203-f3fbf52dbbfa19208706621TB181N: 7748280.00, Ø: 711070.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord8851297b-997d-44a8-9442-0dfceee7d36019207670621TB181N: 7721381.00, Ø: 714964.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorda49a96e5-20a1-4e57-91b1-64130ded85f719207459221TB181N: 7723671.00, Ø: 716201.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord80524d0f-7784-46c6-9c4b-9fb1f26471d319209467421TB183N: 7723377.00, Ø: 723299.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord302c4ed3-8e49-4030-8752-26af1844b3de14078815521TB183N: 7739477.00, Ø: 712939.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorde5f6bbd1-0922-45be-873e-55b9e40eaa9430047882621FA183N: 7730015.25, Ø: 716229.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorda415a073-6327-438c-9494-1038ed17456e30066539321FA183N: 7730916.00, Ø: 715451.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord566f71f5-cc93-4f57-9a6a-58a808f3b77c19207197621TB241N: 7716004.00, Ø: 716395.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorddecac4ee-f724-4a48-ae05-f8736596bc2e19207198421TB241N: 7715986.00, Ø: 716313.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord96dbef2a-eb58-4557-b314-02096393ca9819209164021TB241N: 7729967.00, Ø: 716453.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord83816965-0439-439a-8f65-f3f8dee8369919208984021TB241N: 7727349.00, Ø: 717830.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord31de1cff-83ba-4f1c-a97a-419ba92194f119207454121TB241N: 7723501.00, Ø: 716208.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordb64b77ad-2763-4be6-ad22-3a8fb2fb4d0019207089921TB241N: 7718459.00, Ø: 715221.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord05e6a4d2-96fb-47f8-88a7-bbc3ac79041019207111921TB241N: 7719095.00, Ø: 715364.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord63420310-2114-45f1-90e3-2d44cfc7ae3019208141621TB241N: 7731150.00, Ø: 715584.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord805b6e38-526e-4e2c-b86a-503cc971b75019207196821TB241N: 7715832.00, Ø: 716520.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordb29b2b6b-c80e-4ed6-bc36-6b7e803af46b19209976521TB241N: 7717801.00, Ø: 731691.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord8991b076-b8d0-4e00-bb8b-11f920d5ddf019209902121TB241N: 7717384.00, Ø: 731915.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord039f42cf-c451-43d8-b303-5001efc0c1ac19207635821TB241N: 7721116.00, Ø: 715298.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord6277e77d-6ea7-4643-b2a8-4bf6cbc1bfcb19209839421TB241N: 7716780.00, Ø: 732142.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord2c1ef60c-2297-49f2-88df-a6ee00957d8919207210721TB249N: 7716252.00, Ø: 716032.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord9b017649-4670-44a9-bc05-e1f45a9f885a19208723621TB249N: 7712792.00, Ø: 717737.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord1ccb2fa4-ffed-4846-8475-4e231b5e1b6819207601321TB249N: 7720231.00, Ø: 714826.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord403e0600-0874-4b31-a984-d714e3e1043519207205021TB249N: 7716297.00, Ø: 716504.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord1db969eb-9aff-449f-823e-804626fe91af19207206921TB249N: 7716373.00, Ø: 716447.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordaba0a2e7-6c5a-4d97-804b-2a3bcf87e77319210099221TB249N: 7716577.00, Ø: 715822.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordd474fc03-90f4-4edc-82dd-cae0d748e80b19207577721TB249N: 7721634.00, Ø: 716091.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord80efabbc-805f-422c-9a9b-3507e78b83f619210086021TB249N: 7717993.00, Ø: 715499.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordf39109b5-603f-4fac-951a-c9b1c8406b6219209671521TB249N: 7721093.00, Ø: 727037.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordfbbe6eba-e70c-4bff-affa-d2a4f2d2c0d519208879821TB249N: 7723408.00, Ø: 722227.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordf24e47a9-2e77-41d6-986f-e6832fc3e72b19210098421TB249N: 7716182.00, Ø: 716051.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord01903b9f-15f2-4350-a844-612aa625ab0719207208521TB249N: 7716312.00, Ø: 716191.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordff8b7411-3d42-413d-ac90-8be4097f50ad19207223921TB249N: 7717219.00, Ø: 715556.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord41b4146b-9a81-4417-bd5a-886a00016ad719207194121TB249N: 7715835.00, Ø: 716505.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordc65fcaa6-9085-4372-9a7c-d282dafdde7d14078788421TB249N: 7732151.00, Ø: 713584.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord5a398f32-ab45-4994-8b4c-15609506ba5b30081886721FA329N: 7720360.00, Ø: 727713.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord1e2bf335-6571-4d23-b2a1-d23c5438302e14078715921TB649N: 7718954.50, Ø: 728693.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket