Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 5426 Kåfjord

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 5426 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5426_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
5426 Kåfjorda118dc66-fb8c-4c63-93c6-49236bd9c51f300117159b58b914b-318c-4dce-b337-710e37e021bc20096961nybygg2009-09-24 00:00:00N: 7731711.50, Ø: 714635.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord17decd21-0ee2-4813-9c01-9f6a9f7dfdb1300135515cce84da8-7a8e-48ba-a3f1-05a6e4088b2820097599nybygg2009-10-02 00:00:00N: 7724007.00, Ø: 716017.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordae13333c-3dda-476d-b52b-813538e8528a3001364738fb71eb7-6994-44d9-b173-bd5bf8fe48ca2010358nybygg2010-05-11 00:00:00N: 7729868.00, Ø: 716597.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorde8e2a0e9-4bfb-4eed-a6e3-d85a171fd42d3002706414b144ec6-ee1d-403f-ac2c-93e6e3edf36520113978nybygg2012-01-05 00:00:00N: 7724370.00, Ø: 716007.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord7c857a67-b6e5-41e6-8f50-9666a6425b043002703614b144ec6-ee1d-403f-ac2c-93e6e3edf36520113978nybygg2012-01-05 00:00:00N: 7724370.00, Ø: 716000.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord1c08cb4a-76b4-41a5-8b67-d993d8e2c7e83002706504b144ec6-ee1d-403f-ac2c-93e6e3edf36520113978nybygg2012-01-05 00:00:00N: 7724370.00, Ø: 716031.20Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord9fd06a7f-bcbc-4465-a833-d3b9fcaf32ca3002706494b144ec6-ee1d-403f-ac2c-93e6e3edf36520113978nybygg2012-01-05 00:00:00N: 7724370.00, Ø: 716023.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordc13fe876-d46b-4536-93aa-592b602981453002706484b144ec6-ee1d-403f-ac2c-93e6e3edf36520113978nybygg2012-01-05 00:00:00N: 7724370.00, Ø: 716015.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordfb1e11f2-00c9-4522-8e73-f5fa90f1b3c63005976199836f6c0-e08d-47cc-af14-c5dd236ac1ca2016001556nybygg2016-03-10 00:00:00N: 7722509.50, Ø: 716374.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordbce2a61a-b189-4a03-88b7-4d162fb7f5793006307825da82e75-7eea-47f4-9815-f0e85ab2135b2016000460nybygg2016-09-25 00:00:00N: 7724413.10, Ø: 716017.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord9d80ec51-f1ac-49e5-98cc-ce1eb6b88e8b300592627f9180733-17c1-48df-a8b9-3a941167110d2016000472nybygg2016-10-19 00:00:00N: 7720304.60, Ø: 715118.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord38decc47-5789-470b-8a7a-d49ddd91189030062444431ccd129-b4df-436b-a5ef-a993481ada672016000545nybygg2016-11-14 00:00:00N: 7720958.80, Ø: 715267.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord38decc47-5789-470b-8a7a-d49ddd9118903006244444588f679-4721-40fd-a065-4b8480ed050f2016000545nybygg2016-11-14 00:00:00N: 7720958.80, Ø: 715267.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord11b5cf67-0fbe-41fc-82e9-4419b6202e21300644332aefa42e2-552a-470c-b8ac-d6b2a085056a2016000560nybygg2017-03-03 00:00:00N: 7724431.00, Ø: 716263.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordb70c760f-903a-4cef-9553-0bae699e91f53006513303376df37-b85b-4c14-8e2f-1807f97b8b7f2017000187nybygg2017-06-08 00:00:00N: 7721230.50, Ø: 726771.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord6a9e7831-2949-465d-ab1f-da04c3edd51d30064520162426b0e-bcc4-4436-9a57-9835b2a524432017000368nybygg2017-09-26 00:00:00N: 7722571.00, Ø: 716377.30Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordc6f7a67d-ef0f-4b55-830f-fbda490fb72a3006569943ab22d7e-650a-4384-ba5d-e91836da78e82016000587nybygg2017-09-27 00:00:00N: 7720843.10, Ø: 727291.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket