Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vegflate i fkb-veg i 5426 Kåfjord

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vegflate i FKB-Veg. Rettes i matrikkelen eller FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVeg for kommunenr 5426 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5426_bygningVeg.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVegtypePosisjonWMS-bilde
5426 Kåfjord8c10dbec-32bf-40aa-b35c-1482f89b9aa1192101344VegKjørendeN: 7720263.00, Ø: 728141.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket