Bygningslinjer som ikke ligger på bygningsflate i fkb-bygning i 5426 Kåfjord

Avvikene skyldes oftest manglende sletting av bygningslinjer når bygningsflate er slettet i FKB-Bygning. Rettes i FKB-Bygning

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningslinjerBygning for kommunenr 5426 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5426_bygningslinjerBygning.zip

KommuneLokalIdObjekttypePosisjonWMS-bilde
5426 Kåfjordb156334d-e988-4e13-8c58-1990063f312aBygningslinjeN: 7724649.79, Ø: 715662.91Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordfa240384-c295-4716-b3ff-f10018c759d1BygningslinjeN: 7724656.72, Ø: 715665.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord78b0c765-c80c-4e94-9574-a9b91ddb21a7BygningslinjeN: 7729578.48, Ø: 716807.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord4b6cf939-3626-4cb3-a856-1005fa1bae20TaksprangN: 7731131.78, Ø: 715593.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord60deb3c2-1e35-4d8a-820b-286489d7c3dbTaksprangN: 7729580.64, Ø: 716804.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorddb8dbde6-6201-4fb5-add3-95dbbad33139MønelinjeN: 7724653.56, Ø: 715664.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordcb388b0a-10ff-46a3-9c9a-02890148a07bMønelinjeN: 7722244.59, Ø: 719431.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord3c9c4036-54a3-4583-9524-d3bd0262b7abMønelinjeN: 7729581.96, Ø: 716803.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord62b37049-1518-4479-b49e-8a1e12e99b1eMønelinjeN: 7729577.57, Ø: 716806.22Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord4b8bb41a-220a-4225-ac02-d69955052111MønelinjeN: 7731132.24, Ø: 715593.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjordd8c29ff3-a09f-4e0d-a3fa-be554e65953fMønelinjeN: 7731131.43, Ø: 715598.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjorde430e0c6-e10f-4e19-aa19-910cc0b654d6MønelinjeN: 7717251.71, Ø: 731860.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5426 Kåfjord1e3c43ef-0b10-48fc-8e3e-39c14541a35eTaksprangBunnN: 7731131.78, Ø: 715593.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket