Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5427 Skjervøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5427 SkjervøybygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5427 SkjervøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5427 SkjervøybygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5427 SkjervøybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5427 SkjervøybygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5427 SkjervøyannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5427 SkjervøybygningTiltak0 HTML-Rapport
5427 SkjervøybygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5427 SkjervøybygningslinjerBygning24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil