Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5428 Nordreisa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5428 NordreisabygningDyrkamark32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5428 NordreisabygningVeg0 HTML-Rapport
5428 NordreisabygningVann0 HTML-Rapport
5428 NordreisabygningspunktAnnenBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisaannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisabygningTiltak0 HTML-Rapport
5428 NordreisabygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisabygningslinjerBygning35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil