Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5428 Nordreisa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5428 NordreisatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5428 NordreisaVegnett_uten_flate4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisavegavgrensningVegnett26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisavegnettVegref18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5428 NordreisavegMedium34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil