Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5429 Kvænangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5429 KvænangenbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5429 KvænangenbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenbygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenbygningspunktAnnenBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenannenBygningStor6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenbygningTiltak0 HTML-Rapport
5429 KvænangenbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil