Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5429 Kvænangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5429 KvænangentraktorvegOverlapperVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5429 KvænangenvegavgrensningVegnett1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5429 KvænangenvegnettVegref0 HTML-Rapport
5429 KvænangenvegMedium18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil