Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5430 Kautokeino

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5430 KautokeinobygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5430 KautokeinobygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5430 KautokeinobygningVeg0 HTML-Rapport
5430 KautokeinobygningVann0 HTML-Rapport
5430 KautokeinobygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5430 KautokeinoannenBygningStor0 HTML-Rapport
5430 KautokeinobygningTiltak0 HTML-Rapport
5430 KautokeinobygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5430 KautokeinobygningslinjerBygning79 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil