Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5430 Kautokeino

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5430 KautokeinotraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5430 KautokeinoVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5430 KautokeinovegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5430 KautokeinovegnettVegref5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5430 KautokeinovegMedium19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil