Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5432 Loppa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5432 LoppabygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5432 LoppabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5432 LoppabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5432 LoppabygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5432 LoppabygningspunktAnnenBygning48 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5432 LoppaannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5432 LoppabygningTiltak0 HTML-Rapport
5432 LoppabygningspunktBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5432 LoppabygningslinjerBygning25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil