Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5432 Loppa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5432 LoppatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5432 LoppaVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5432 LoppavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5432 LoppavegnettVegref0 HTML-Rapport
5432 LoppavegMedium10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil