Vegflater i fkb-veg som ikke har sammenfallende medium-koding som underliggende vegnett i 5432 Loppa

Vegnettet er fasit. Avviket rettes i FKB-Veg

Avvik funnet ved konsistenskontroll vegMedium for kommunenr 5432 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5432_vegMedium.zip

KommuneLokalIdVbase mediumVegflate mediumPosisjonWMS-bilde
5432 Loppafad66bc1-924b-4dae-b226-7ce3525408bfiLuftTN: 7802036.81, Ø: 282505.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa143bf610-846a-467a-8635-ed36fd404125iLuftTN: 7789626.94, Ø: 305322.43Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa339d5118-b08d-4c73-af46-97336ee3400ciLuftTN: 7802050.98, Ø: 282510.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppaf9413b54-3dd5-41d2-96f2-05007c446335iLuftTN: 7802969.31, Ø: 317034.63Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa1a802dc4-882a-472d-93d2-efe81661e7e0underTerrengetTN: 7789336.37, Ø: 327205.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa1a802dc4-882a-472d-93d2-efe81661e7e0underTerrengetTN: 7789258.40, Ø: 327244.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa963401c8-ac4b-43bf-9bb2-e39a1ab70855underTerrengetTN: 7789704.65, Ø: 323403.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa963401c8-ac4b-43bf-9bb2-e39a1ab70855underTerrengetTN: 7789827.72, Ø: 323588.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa963401c8-ac4b-43bf-9bb2-e39a1ab70855underTerrengetTN: 7789864.21, Ø: 323687.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5432 Loppa8701fe0d-95bc-4647-99f0-2b1f4092a5e4iLuftTN: 7785023.78, Ø: 329727.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket