Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5433 Hasvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5433 HasvikbygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5433 HasvikbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5433 HasvikbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5433 HasvikbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5433 HasvikbygningspunktAnnenBygning20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5433 HasvikannenBygningStor19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5433 HasvikbygningTiltak0 HTML-Rapport
5433 HasvikbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5433 HasvikbygningslinjerBygning88 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil