Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5434 Måsøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5434 MåsøybygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5434 MåsøybygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøybygningVann8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøybygningspunktAnnenBygning52 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøyannenBygningStor10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøybygningTiltak0 HTML-Rapport
5434 MåsøybygningspunktBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport