Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5434 Måsøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5434 MåsøytraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5434 MåsøyVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5434 MåsøyvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5434 MåsøyvegnettVegref0 HTML-Rapport
5434 MåsøyvegMedium4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil