Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5435 Nordkapp

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5435 NordkappbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5435 NordkappbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5435 NordkappbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappbygningspunktAnnenBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappannenBygningStor17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappbygningTiltak0 HTML-Rapport
5435 NordkappbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil