Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5435 Nordkapp

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5435 NordkapptraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5435 NordkappVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5435 NordkappvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5435 NordkappvegMedium4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil