Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5436 Porsanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5436 PorsangerbygningDyrkamark40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5436 PorsangerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5436 PorsangerbygningVeg11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5436 PorsangerbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5436 PorsangerbygningspunktAnnenBygning150 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5436 PorsangerannenBygningStor63 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5436 PorsangerbygningTiltak0 HTML-Rapport
5436 PorsangerbygningspunktBygning32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5436 PorsangerbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil