Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5437 Karasjok

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5437 KarasjokbygningDyrkamark46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5437 KarasjokbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokbygningVann0 HTML-Rapport
5437 KarasjokbygningspunktAnnenBygning39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokbygningTiltak21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokbygningslinjerBygning37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil