FDV-årsrapport 2022 for 5437 Karasjok

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
FKB-AR5Direkteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ArealbrukDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BaneDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygnAnleggDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-BygningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-HøydekurveDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LedningDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-LufthavnDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-NaturinfoDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-ServituttDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TiltakDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-TraktorvegStiDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VannDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegDirekteoppdatering i Sentral felles kartdatabase
FKB-VegnettLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - planforslagGeosynkronisering av planer på høring, kontroll av Kartverket i forkant
Kommunedelplan - vedtattGeosynkronisering av planer på høring, kontroll av Kartverket i forkant
Kommuneplan - planforslagGeosynkronisering av planer på høring, kontroll av Kartverket i forkant
Kommuneplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planforslagGeosynkronisering av planer på høring, kontroll av Kartverket i forkant
Reguleringsplan - planlegging igangsattGeosynkronisering av planer på høring, kontroll av Kartverket i forkant
Reguleringsplan - vedtattGeosynkronisering av originaldata fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve707915232402
FKB-Arealbruk1540
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg51740
FKB-Ledning90020
FKB-Ledningva16110
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo21160
FKB-Tiltak36365
FKB-Traktorvegsti83700
FKB-Servitutt00
FKB-Vann610750
FKB-Veg146990
FKB-Ar57886125
FKB-Bygning273191

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR51080
FKB-Arealbruk16311573
FKB-Bane0000
FKB-BygnAnlegg723395452902
FKB-Bygning130172066099311304
FKB-Hoydekurve6060
FKB-Ledning45983658354542
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo0000
FKB-Tiltak4542370
FKB-TraktorvegSti31794479141341
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann105153937694914222
FKB-Veg63651246612380

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune1497210838
Kartverket299869054180034726
Nibio1080
SVV0000
Fylkeskommune0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5
20220801 - 2022120113121000

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai580407144087
2 - Sept55030182140101
3 - Des55030172140100

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai111003
2 - Sept112206
3 - Des111205

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt460Datasett sist kontrollert: 20220926
Reguleringsplan - planforslag40
Kommuneplan - vedtatt10Datasett sist kontrollert: 20220812
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt00
Kommunedelplan - planforslag00

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Innført geosynkronisering: 2022-11-11

Antall transaksjoner/synkroniseringer og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan1859200
RegplanForslag1133588896413
Regplan_Igang22300
Kommplan12990200

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.