Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5437 Karasjok

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5437 KarasjoktraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokvegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5437 KarasjokvegMedium36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil