Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5438 Lebesby

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5438 LebesbybygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5438 LebesbybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5438 LebesbybygningVeg0 HTML-Rapport
5438 LebesbybygningVann0 HTML-Rapport
5438 LebesbybygningspunktAnnenBygning26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5438 LebesbyannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5438 LebesbybygningTiltak0 HTML-Rapport
5438 LebesbybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5438 LebesbybygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil