Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5439 Gamvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5439 GamvikbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5439 GamvikbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5439 GamvikbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5439 GamvikbygningVann8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5439 GamvikbygningspunktAnnenBygning37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5439 GamvikannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5439 GamvikbygningTiltak0 HTML-Rapport
5439 GamvikbygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5439 GamvikbygningslinjerBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil