Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5440 Berlevåg

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5440 BerlevågbygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5440 BerlevågbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5440 BerlevågbygningVeg0 HTML-Rapport
5440 BerlevågbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5440 BerlevågbygningspunktAnnenBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5440 BerlevågannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5440 BerlevågbygningTiltak0 HTML-Rapport
5440 BerlevågbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5440 BerlevågbygningslinjerBygning17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil