Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5441 Tana

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5441 TanabygningDyrkamark26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5441 TanabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanabygningVann0 HTML-Rapport
5441 TanabygningspunktAnnenBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanaannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanabygningTiltak0 HTML-Rapport
5441 TanabygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanabygningslinjerBygning59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil