Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5441 Tana

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5441 TanatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5441 TanaVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanavegavgrensningVegnett8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanavegnettVegref4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5441 TanavegMedium24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil