Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5442 Nesseby

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5442 NessebybygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5442 NessebybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5442 NessebybygningVeg0 HTML-Rapport
5442 NessebybygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5442 NessebybygningspunktAnnenBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5442 NessebyannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5442 NessebybygningTiltak0 HTML-Rapport
5442 NessebybygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5442 NessebybygningslinjerBygning45 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil