Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5443 Båtsfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5443 BåtsfjordbygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5443 BåtsfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5443 BåtsfjordbygningVeg0 HTML-Rapport
5443 BåtsfjordbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5443 BåtsfjordbygningspunktAnnenBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5443 BåtsfjordannenBygningStor6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5443 BåtsfjordbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5443 BåtsfjordbygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5443 BåtsfjordbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil