Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5444 Sør-Varanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5444 Sør-VarangerbygningDyrkamark69 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5444 Sør-VarangerbygningVeg15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerbygningspunktAnnenBygning164 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerannenBygningStor57 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerbygningTiltak46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerbygningspunktBygning15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5444 Sør-VarangerbygningslinjerBygning139 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil