Beregning av reduksjonsfaktor i 1108 Sandnes

>> Last ned zippet SOSI-fil med oversikt over avvikene her

Bygningsendringer som ligger på dyrka mark i AR5

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
22631675Bygning2023-07-12FAN: 6522887.30, Ø: 317596.20
301075075Bygning2023-04-14MBN: 6526273.50, Ø: 316601.90

Bygningsendringer som ikke er flatedanna i FKB-Bygning/Tiltak

ByggnrTypeEndret datoBygningsstatusKoordinaterFKB WMS
301222115Bygning2023-06-28RAN: 6531567.64, Ø: 312400.33
301218190Bygning2023-06-16TBN: 6525138.28, Ø: 314389.45
301218156Bygning2023-06-16FAN: 6525206.23, Ø: 314400.98

Rapporten er generert 2023-08-14 14:11